เสาไฟฟ้าคอนกรีต

ขายส่งเสาไฟฟ้าคอนกรีต

 โดยมี spec ของเสาไฟฟ้าคอนกรีตที่ผลิตดังนี้ :-

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 6.00 เมตร 

   (โคน 15×15 cm., ปลาย 12×12 cm.) 

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 8.00 เมตร

   (โคน 20×20 cm., ปลาย 12×12 cm.)

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 9.00 เมตร

  (โคน 21×21 cm., ปลาย 12×12 cm.)

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 12.00 เมตร

  (โคน 24×27 cm., ปลาย 15×18 cm.)

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 12.20 เมตร

  (โคน 35×35 cm., ปลาย 18×18 cm.)

– เสาไฟฟ้าคอนกรีต ความยาว 14.30 เมตร

  (โคน 38×38 cm., ปลาย 22×22 cm.)

– สตับ ความยาว 4.50 เมตร

  (โคน 30×30 cm., ปลายแหลม 15×10 cm.)

ติดต่อ : ฝ่ายการตลาด
บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด
โทร. 025733415-6, 0814430411, 0893157094, 0894141804
โทรสาร. 02-9800198

E-mail :

bestchoicekrub@gmail.com
chaengwatanaconcrete@gmail.com

Facebook Name : บจก. แจ้งวัฒนะคอนกรีต

Facebook Page : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด

Others Website :

www.chaengwatanaconcrete.plazathai.com
www.bestchoicekrub.plazathai.com

หมายเหตุ : รายการสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาเข้า website : www.bestchoicekrub.plazathai.com

กลับสู่หน้าแรก