วงแท้งค์น้ำคอนกรีตและฝาวงแท้งค์น้ำคอนกรีต

ขายส่งวงแท้งค์น้ำคอนกรีตและฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีต โดยมีspec ของวงแท้งค์น้ำคอนกรีตและฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีตที่ผลิตดังนี้ :-

– วงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 m
– วงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 m
– วงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 m

– วงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 m

 

– ฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 m
– ฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 m
– ฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 m

– ฝาปิดวงแท้งค์น้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 m

ติดต่อ : ฝ่ายการตลาด
บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด
โทร. 025733415-6, 0814430411, 0893157094, 0894141804
โทรสาร. 02-9800198

E-mail :

: bestchoicekrub@gmail.com
: chaengwatanaconcrete@gmail.com

Facebook Name : บจก. แจ้งวัฒนะคอนกรีต

Facebook Page : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด

Others Website :

: www.chaengwatanaconcrete.plazathai.com
: www.bestchoicekrub.plazathai.com

หมายเหตุ : รายการสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาเข้า website : www.bestchoicekrub.plazathai.com

กลับสู่หน้าแรก