วงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม

ขายส่งวงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วม โดยมี spec ของวงถังส้วมและฝาปิดวงถังส้วมที่ผลิตดังนี้ :-

– วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm สูง 35 cm
– วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm สูง 35 cm
– วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm สูง 35 cm
– วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm สูง 35 cm
– วงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm สูง 35 cm
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดไม่มีรู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดไม่มีรู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดไม่มีรู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดไม่มีรู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดไม่มีรู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดมีรูู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดมีรูู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดมีรูู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดมีรูู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดมีรูู
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง
– ฝาปิดวงถังส้วมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 cm ชนิดมีรููใส่ส้วมนั่งยอง

 

ติดต่อ : ฝ่ายการตลาด
บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด
โทร. 025733415-6, 0814430411, 0893157094, 0894141804
โทรสาร. 02-9800198

E-mail :

: bestchoicekrub@gmail.com
: chaengwatanaconcrete@gmail.com

Facebook Name : บจก. แจ้งวัฒนะคอนกรีต

Facebook Page : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด

Others Website :

: www.chaengwatanaconcrete.plazathai.com
: www.bestchoicekrub.plazathai.com

หมายเหตุ : รายการสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาเข้า website : www.bestchoicekrub.plazathai.com

กลับสู่หน้าแรก