ท่อใยหิน

ขายส่งท่อใยหิน โดยมี spec ของท่อใยหินที่ผลิตดังนี้ :-

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13″ ความยาว 1 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13″ ความยาว 2 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13″ ความยาว 3 m
– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13″ ความยาว 4 m

– ท่อใยหินขนาดเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16″ ความยาว 4 m

– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4″
– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6″
– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8″
– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10″
– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12″
– ข้อต่อตรงใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 13″

– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4″
– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6″
– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8″
– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10
– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12″
– ข้อต่องอฉากใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 13″

– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4″
– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6″
– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8″
– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10″
– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12″
– ข้อต่องอ 45 องศาใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 13″

– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 4″
– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6″
– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 8″
– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10″
– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 12″
– ข้อต่อสามทางใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 13″

ติดต่อ : ฝ่ายการตลาด
บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด
โทร. 025733415-6, 0814430411, 0893157094, 0894141804
โทรสาร. 02-9800198

E-mail :

: bestchoicekrub@gmail.com
: chaengwatanaconcrete@gmail.com

Facebook Name : บจก. แจ้งวัฒนะคอนกรีต

Facebook Page : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด

Others Website :

: www.chaengwatanaconcrete.plazathai.com
: www.bestchoicekrub.plazathai.com

หมายเหตุ : รายการสินค้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ กรุณาเข้า website : www.bestchoicekrub.plazathai.com

กลับสู่หน้าแรก