เสาบ้าน(มีตีน) ขายส่งเสาบ้าน(มีตีน) โดยมี spec ของเสาบ้