อิฐช่องลมแบบ CWN51 ขนาด 19x19x9 cm. (25 ก้อน/ ตร.ม