อิฐช่องลมลายวงกลมสามวง ขนาด 19x39x7 cm. (12 ก้อน/ ตร.ม.