อิฐบล็อกช่องลมแบบลับแลชนิดสั้นติดกระจกขนาด 19×19 c