อิฐช่องลมลับแลชนิดสั้นติดกระจกใสขนาด 19x19x9 cm. ขายส่ง