อิฐช่องลมจัตุรัสสี่เส้นโค้งวงกลมใน CWN01 ขนาด 19x19x9 c