อิฐช่องลมจัตุรัสสองเส้นโค้งใน CWN03 ขนาด 19x19x9 cm. (2