วงบ่อมีก้นสำหรับเลี้ยงปลาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เมตร