ตะแกรงหล่อดักผง (ตะแกรงเหล็กใส่ช่องระบายน้ำตรงขอบฟุตบาท