อิฐบล็อก (ฺBlick Block) เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง ผลิตจากการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ผสม กับหินฝุ่น และทรายโดยใช้น้ำเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำวัตถุดิบที่ได้คือส่วนผสมดังกล่าวมาขึ้นรูปในแบบเหล็กด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังอัดสูง อิฐบล็อกที่ได้จากการถอดแบบต้องนำไปพักไว้ประมาณ 7 วันเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ผสม กับหินฝุ่น และทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่เป็นวัตถุดิบซึ่งตอนนี้เป็นอิฐบล็อกแล้วนั้นมีความแข็งแรงสามารถนำไปใช้งานได้หรือที่ภาษาช่างเรียกว่าได้อายุของปูนนั่นเอง จึงจะนำไปใช้งานได้ ข้อที่ควรคำนึงถึงคือ หากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ผสม กับหินฝุ่น และทรายไม่ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรืออายุของปูนพักไม่ได้ตามที่กำหนดไว้นั้น ก็จะมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของอิฐบล็อกด้วยเช่นกัน

การใช้งานอิฐบล็อก อิฐบล็อกเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทไม่รับน้ำหนัก เช่น การก่อผนังบ้าน ผนังตึก ผนังอาคารพาณิชย์  ผนังโกดัง ผนังโครงสร้างโรงงาน ทำกำแพง ทำรั้วบ้าน

ปูนที่ใช้สำหรับก่อและฉาบกับอิฐบล็อก ใช้ปูนซิเมนต์ผสมเสร็จเป็นถุงสำเร็จ(เป็นซิเมนต์ผสมเสร็จแล้วระหว่างปูนซิเมนต์ผสมกับทรายในอัตราส่วนที่เหมาะสม)โดยใช้น้ำเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่เหมาะสม หรือจะผสมเองระหว่างปูนซิเมนต์ผสมและทรายโดยใช้น้ำเป็นตัวประสานให้ได้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมก็ได้

ประเภทของอิฐบล็อก  : ปัจจุบันอิฐบล็อกที่จำหน่ายแบ่งได้เป็น

อิฐบล็อก :  เป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปหมายถึงอิฐบล็อกที่ใช้ก่อผนัง หรือก่อกำแพง หรือก่อรั้วนั้นเอง และมีชนิดแบบตันและแบบกลวงซึ่งปกติในท้องตลาดจะเป็นชนิดแบบกลวง ยกเว้นออกแบบเป็นพิเศษจะเป็นชนิดแบบตัน โดยมีหลายขนาดให้เลือก ภาษาของการซื้อขายสำหรับอิฐบล็อกที่ใช้ก่อผนัง หรือก่อกำแพง หรือก่อรั้ว จะเลือกกันที่ความหนาของอิฐบล็อก เช่น ขนาด 7 ซม., 9 ซม., 14 ซม., 19 ซม. (โดยทั่วไปขนาด 7 และ 9 ซม.เหมาะใช้กับบ้าน ตึก อาคารพาณิชย์ ส่วนขนาด 14 และ 19 ซม.เหมาะสำหรับทำโรงงานและโกดัง) และชนิดว่าเป็นแบบมาตรฐานทั่วๆ ไป หรือเป็นชนิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) (รายละเอียดของสินค้าสามารถดูได้ตามลิงค์ข้างล่าง) โดยจำนวนของการใช้อิฐสามารถคำนวนได้จากการสอบถามจากผู้จำหน่ายได้ว่าในพื้นที่หนึ่งตารางเมตรต้องใช้อิฐบล็อกเป็นจำนวนกี่ก้อน

รายละเอียดของอิฐบล็อก

อิฐบล็อกใช้สำหรับการตกแต่งและสวยงาม : อิฐบล็อกที่ใช้ก่อผนัง หรือก่อกำแพง หรือก่อรั้วโดยทั่วไปถ้าต้องการให้เกิดความสวยงามจำเป็นต้องฉาบผนังหรือรั้วด้วยการฉาบปูนให้ผนังหรือรั้วให้เรียบสวยงาม แต่ยังมีอิฐบล็อกประเภทตกแต่งเพื่อความสวยงามให้ผู้ใช้เป็นทางเลือกด้วยตามลิงค์ข้อมูลข้างล่างให้เลือกใช้กัน

อิฐบล็อกตกแต่งแบบสี

อิฐบล็อกตกแต่งแบบผิวขัดมัน

อิฐบล็อกลูกฟูก(ลอนโค้ง)

อิฐบล็อกห้ารู

อิฐบล็อกช่องลม : เป็นอิฐบล็อกชนิดที่ก่อแล้วสามารถให้อากาศระบายผ่านได้หรือมีลมผ่านได้นั่นเอง โดยแบบของอิฐบล็อกช่องลมมีให้เลือกมากมายหลายแบบ และมีชนิดที่ไม่กันฝน(ทั้งลมทั้งฝนผ่านได้) และชนิดกันฝน(ลมผ่านได้แต่ฝนผ่านไม่ได้) มีชนิดแบบเต็มก้อน หรือครึ่งก้อน หรือความหนา 7 ซม. หรือความหนา 9 ซม. ใช้ในการก่อร่วมกับอิฐบล็อกก่อผนัง หรือก่อกำแพง หรือก่อรั้ว ก่อตรงตำแหน่งที่ต้องการให้ลมหรืออากาศผ่านไปได้ รูปแบบของอิฐบล็อกช่องลมลายต่างๆ ทั้งชนิดกันฝนและไม่กันฝนสามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

อิฐบล็อกช่องลมแบบต่างๆ 

อิฐบล็อกรินเทล หรือ อิฐบล็อกตัวยู  : เป็นอิฐบล็อกที่ใช้สำหรับใช้เป็นทับหลัง, แทนคาน หรือปิดหัวเสา มีขนาด 9 ซม., 14 ซม., 19 ซม. 

อิฐบล็อกรินเทล หรืออิฐบล็อกตัวยู

 

                                                                ย้อนกลับสู่หน้าแรก

 

ข้อมูล : บริษัท แจ้งวัฒนะคอนกรีต จำกัด